Det mest frustrerande med att vara nyfiken är att inte kunna komma ihåg allt du har lärt dig. På den mest avancerade användningsnivån lägger Chronorama grunden för ditt eget minnespalats. Systemet Person-Action-Object (PAO) är ett system av associationer som skickligt vävts in i de historiska figurerna i kalendern, vilket förbättrar den pedagogiska upplevelsen och gör det lättare att komma ihåg viktiga figurer och deras bidrag inom olika områden.

Genom att använda minnespalatsmetoden kan användare skapa levande mentala associationer mellan sina egna liv och de inflytelserika figurerna som formade världen, vilket främjar en mer meningsfull och varaktig inlärningsupplevelse. Detta unika tillvägagångssätt underlättar en djupare förståelse av den sammankopplade naturen hos personliga upplevelser och det bredare sammanhanget av mänsklig historia.

Familjetids minnespalats har byggts ovanpå verktyget för tidhantering. En stor fördel med att ha alla dessa funktioner inbyggda i ett minnespalats är förmågan att minnas sina egna livshändelser, scheman, uppgifter och sysslor tillsammans med den mängd vetenskaplig kunskap som presenteras.

Mnemomik

Minnespalatstekniken

Minnespalatstekniken är en gammal metod för att förbättra minnet genom att förbinda information med levande mentala bilder och placera dem i en föreställd och strukturerad värld. Denna kraftfulla metod möjliggör lagring av stora mängder information på ett organiserat sätt, vilket gör den enklare att återkalla när den behövs.

Våra verktyg har utformats för att fungera som grunden för ditt eget minnespalats. I våra verktyg används minnespalatstekniken för att integrera planering, inlärningsupplevelser, vanor, uppgifter och händelser, både små och livsförändrande. Detta bidrar till en förbättrad organisation, ett djupare lärande och starkare kopplingar till världen omkring oss.

Detta minnespalats är ett som du kan bo tillsammans med otaliga andra, och bjuda in dem att delta och dela kunskap, minnen och delade ambitioner för framtiden.

Chronorama är gjord så att du kan ha ett minnespalats för korttidsminne och för långtidsminne.

Veckoschemat

Kom ihåg ditt schema

Alla sekvenserad information kan användas som en grund för ett minnespalats. Veckoschemat använder två sekvenser, alfabetet och veckan ovanpå varandra som grundsekvens Ett bestiarium är en gammal medeltida minnesteknik där varje bokstav i alfabetet är associerad med en varelse, vilket skapar en katalog av bestar, verkliga och mytiska. vår veckoschema innehåller bestiarium vilket kan användas som ett minnespalats för att minnas veckans aktiviteter och inköpslistor.

Veckoschema

Årsplaneraren

Kom ihåg allt du lär dig

PAO-systemet är en mnemonisk teknik som kombinerar tre distinkta komponenter - Person, Action och Object - för att skapa minnesvärda mentala bilder. Nu kommer du att memorera alla 364 personer på den historiska tidslinjen. Känn inte att du måste memorera dem alla på en gång. Bestäm ett tempo som passar dig, din kalender kommer att vara med dig i flera år!

För att använda detta system effektivt med Famljetid är det intressant att studera historiska figurer och lägga till information till dina berättelser när du går igenom din kalender. Hur överraskande det än kan vara så borde din berättelse vara grotesk, till och med chockerande, med starka känslor, levande bilder. Det är dags att ha en obegränsad fantasi!

Den historiska tidslinjen

Livstidsplaneraren

Kom ihåg dina livshistorier

Tack vare inkluderingen av alla familjemedlemmars livlina i Minnespalatset kommer du att kunna komma ihåg livsberättelserna för dem du älskar mest.

Nedteckna era livshistorier på Livsresan idag.

The Life Journey Planner