Ordna, Undervisa, Förena - Verktyg som stödjer familjelivet.

Välkommen till Merlinstruction, grundat av Solveig och Pierre-Emil, ett fransk-svenskt par med två barn. Tillsammans utformar vi pedagogiska verktyg för hemmet, inspirerade av Montessorimetoden, framsteg inom kognitionsvetenskap, historia och vår egen erfarenhet.

Vår vision är enkel: "Inspirera en värld där familjer leds av det förflutna, frodas i nuet och bygger en bättre framtid." Vi strävar efter att förse föräldrar som oss med icke-digitala verktyg som förenklar familjelogistik, berikar hemundervisning och, framför allt, förenar familjer.

Verktyg för familjelivet

Vårt mål är att förenkla vårt familjeliv genom att låta oss hantera flera mål och olika ansvarsområden samtidigt. Därför utformar vi mångsidiga, icke-digitala verktyg som integrerar och kombinerar flera funktioner till en harmonisk helhet, vilket låter oss göra mer med mindre. Vårt flaggskeppsprodukt, Chronorama-serien, integrerar tid- och projektstyrning, undervisning samt skapandet och delandet av familjens historia.

Organisera tid

Ett integrerat verktyg för familjetidshantering

I vardagens virvelvind, med att arbete, hushållssysslor och ekonomi, känns det ofta som att navigera på ett slagfält när vi vill ta ansvar för familjen . I sådana stunder är det viktigt att komma ihåg att orsaker och lösningar är strukturella, inte personliga. För oss var det enklare att förändra hur vi hanterade tid och sysslor än att förändra vår partner. Med de rätta verktygen och metoderna fann vi tiden.

Verktygen är Veckoschemat och Årskalendern.

Organisera lärande

En omfattande utbildningsplan

Min fru och jag är båda nyfikna självlärare, och ett av våra viktigaste familjeprojekt har varit att förmedla denna nyfikenhet till våra barn. Därför är vi hängivna anhängare av Montessorimetoden, som uppmuntrar till självstyrd inlärning.

Men vi måste finna jämnvikten mellan fritt utforskande och att följa en strukturerad läroplan; för vi måste fortfarande säkerställa en heltäckande utbildning för våra barn. Inspirerade av den undervisning som ges i muntliga kulturer världen över har vi skapat en ram för en öppen inbjudan att utforska våra gemensamma förfäders livsberättelser.

Detta gör vi med den Historiska Tidslinjen, som också utgör grunden för Minnespalatset.

Organisera livet

Främja delning och deltagande

Att leva tillsammans innebär att delta varandras berättelser. Familjetid uppmuntrar vår familj att samlas och ha engagerade och rika diskussioner om våra liv, våra förfäder och våra historier.

Våra barn längtar efter denna känsla av tillhörighet och den djupa kopplingen till sin identitet. Inspirerade av Dakota-indianernas vinterkrönika har vi utformat det unika verktyget Livsresan för att hjälpa oss uppnå detta i vår familj.

Ett annat viktigt sätt vi stödjer vår familjs delade berättelse är genom att varje år omvandla Årskalendern till vår årliga familjealbum.

Utforska Familjetid

Om oss

Vi är Solveig och Pierre-Emil, grundarna av Merlinstruction. Vår berättelse började när vi blev föräldrar och steg in i det förbryllande virrvarret av ansvar som följde med det.

För att hantera vårt eget familjeliv, logistiken, undervisningen och utbildningen av våra barn, beslutade vi att skapa något eget. Ett system som skulle möta våra behov och eventuellt även de behov som andra föräldrar med liknande utmaningar står inför. Det första resultatet blev Familjetid.

Om oss & Kontakt
1 av 3